W jaki sposób może być wykonana wycena firmy

Wycena firmy – w jakich celach się ją robi
Firmy w czasie swojego funkcjonowania potrzebują niejednokrotnie dokonać wyceny swojej wartości. Spowodowane to być może wieloma różnymi sytuacjami, i zależnie od potrzeb jest też dobierany sposób wykonania całościowej wyceny, do popularnych metod należą majątkowa, dochodowa i porównawcza. Niejednokrotnie prosić o nią będą banki, jeśli dany podmiot stara się o jakieś duże finansowanie w postaci linii debetowej albo kredytu. W oparciu o taką wycenę analizowane jest ryzyko i podejmowana decyzja o tym, czy wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, czy odrzucony. Kolejną sytuacją, w jakie przeważnie będzie potrzebna wycena firm, jest sprzedaż lub zakup firmy. Obie strony transakcji będą wtedy zainteresowane uzyskaniem tej informacji, gdyż wówczas łatwiej jest im ustalić jakiś kompromis. Lecz o wycenę być może firma zostanie poproszona także wtedy, gdy planować będzie swój podział albo wyemitowanie nowych akcji, przy postępowaniu arbitrażowym, i jeszcze w dużej ilości innych sytuacji.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.