You are here:  / Pozostałe / Cannabis flos

Cannabis flos

Indywidualnie podejmowane leczenie chorych przy użyciu konopi medycznej
Indywidualnie podejmowane postępowanie lecznicze pacjentów przy zastosowaniu konopi medycznej realizowane jest w Cannabis Clinic w Łodzi. To właśnie w tym miejscu lekarze zestawiają solidną wiedzę ze świata medycyny oraz bieżące badania naukowe z tym, co wiadomo już od 5000 lat. Metodyka leczenia cbd lodz zawsze dopasowana jest do spersonalizowanych uwarunkowań pacjenta. Planując terapię medyczną marihuaną lekarze wielu specjalności bazują na wytycznych kanadyjskich oraz izraelskich. Nie da się zaprzeczyć, że obecnie konopia medyczna przeżywa swój renesans. Znacznie więcej prowadzonych jest analiz nad jej korzystnym wpływem. Dotychczasowo wykonane obserwacje udowodniły bardzo dobry wpływ oddziaływania marihuany medycznej w terapii: przewlekłego bólu różnego pochodzenia, nudności i wymiotów, też tych
wynikających ze stosowania chemioterapii, nadmiernym napięciu mięśni w toku schorzeń neurologicznych, jak i wyniszczania w toku schorzeń onkologicznych. Chorzy nie odczuwają efektów ubocznych leczenia, co ma duże znaczenie tym bardziej w przypadku osób, które już wiele przeżyły. Jeśli już to dolegliwości są łagodne, szybko przemijają i nie zagrażają życiu ani zdrowiu. Do tej pory na świecie nie wskazano jakiegokolwiek śmiertelnego przypadku zatrucia konopiami, przeciwnie do środków opioidowych, leków nasennych z grupy benzodiazepin, albo leków antydepresyjnych. Pochodzące wprost z natury właściwości marihuany okazują się więc bezpieczne. Aktualnie zestaw schorzeń, na jakie pomagają konopie stale wzrasta. Na dzień dzisiejszy obejmuje aż trzydzieści dziewięć schorzeń. Pacjenci, którzy się z nimi borykają, a którzy decydują się na terapię w Cannabis Clinic mają okazję poczuć się korzystniej. Umiejętni lekarze przeprowadzają najpierw szczegółowy wywiad medyczny na podstawie którego ustalają, w jaki sposób dalej będzie przebiegało zdrowienie pacjenta. Na stronie opisany jest szczegółowo tryb pracy lekarzy znajdującej się w Łodzi placówki medycznej, jak i publikowane są najnowsze wyniki badań.