You are here:  / Pozostałe / Przewodnik miejski

Przewodnik miejski

W ogólności definicja, która traktuje o przewodniku turystycznym mówi, że jest to jednostka, jaka posiada dobre uprawnienia, wydawane najczęściej przez marszałka danego województw. Zaświadczenia jakie otrzymuje przyszły pilot są należyte dla jego stałego miejsca zamieszkania, zatwierdzone legitymacją, a także odznaką – więcej na domenie internetowej Przewodnik turystyczny. Takie dokumenty stanowią główną podstawę do udzielania przez przewodnika wiadomości typowo krajoznawczych. Dodatkowymi możliwościami, jakie dają pilotowi uzyskane dokumenty jest fakt, iż mogą oni oprowadzać wycieczki, a też podróżników indywidualnych, po wyznaczonych miejscach, trasach, czy też zabytkach. Przewodnicy są dzisiaj ogromnie cenieni, ze względu na posiadane przez siebie bogactwo wiadomości, znajomość terenu, po którym przeprowadzają wycieczki, a również w następstwie tego ze dają turystom ogromu epokowych wrażeń. Każdy przewodnik powinien w swej pracy charakteryzować się sumiennością, opiekuńczością nad grupą, a przede wszystkim powinien fachowo udzielać informacji na temat odwiedzanych miejsc, zabytków, obszarów i budynków .