You are here:  / Pozostałe / Roman Ziemian w występach Ferrari Challenge

Roman Ziemian w występach Ferrari Challenge

Roman Ziemian to założyciel platformy społecznościowej, łączącej przedsiębiorców działających w sektorze sprzedaży bezpośredniej i marketingu wielopoziomowego FutureNet. Fundator Roman Ziemian kierowca od kilku lat angażuje się w działalność społeczną, na rzecz kultury oraz edukacyjną na całym świecie. Dla przykładu, zakup drogocennych skrzypiec Stradivariusa uzasadniał uwielbieniem do muzyki. Było dla niego także ważne to, żeby rodzimi muzycy mieli okazję do progresu, w trakcie korzystania z tych wyjątkowych skrzypiec. Instrument lutniczy trafił w ręce wirtuoza Janusza Wawrowskiego, który uznał, że teraz już nie będzie mowy o tym, by polscy artyści byli traktowani pobocznie na arenie międzynarodowej. Roman Ziemian takim zachowaniem dowiódł, że z chęcią wspiera akcje kulturalne oraz sportowe. Zabytkowe skrzypce Stradivariusa są znakiem tego, że biznesmen dba o polską kulturę.