You are here:  / Blog / Ta ostatnia sztuka

Ta ostatnia sztuka

Przewóz można klasyfikować w rozmaity sposób. Ze względu na otoczenie, wyróżnić można transport lądowy, hydrologiczny, powietrzny oraz przemysłowy. Zależnie od typu napędu: transport silnikowy, dzielony z kolei na parowy, elektryczny, spalinowy oraz samoczynny, a widoczny każdego dnia transport bezsilnikowy często korzysta z siły muskułów człowieka lub ewentualnie zwierzęcia pociągowego. Pod względem typu transport można podzielić na: towarowy i pasażerski. Ma prawo posiadać on charakter wielozadaniowy lub też wyspecjalizowany rodzaju 7 Najsłodszych wymówek Kobiet przed pójściem na Siłownie. Specjalizacja w zakresie przewozów może być skutkiem dążenia do mechanizacji prac ładunkowych, głównie w wypadku korzystania z rozmaitych środków lokomocji. Zależnie od sposobu przemieszczania ładunku rozróżniamy transport ciągły oraz nieciągły. Przewóz ciągły charakteryzuje się strumieniowym przemieszczaniem masy frachtowej. Inne rodzaje transportu przystają do transportu nieciągłego, samochodowego, kolejowego oraz lotniczego. Pod względem dostępności dla użytkowników wyróżnimy: transport publiczny, ekonomiczny oraz pojedynczy.

źródło: Jak bawi się-Sekta MLM?